QuizComposer©: Et Internet-baseret system for fremstilling og anvendelse af quizzer og spørgeskemaer


QuizComposer©

Denne side giver adgang til en quiz eller et spørgeskema formuleret af en forfatter på et gæstekursus. Quizzen/spørgeskemaet kan kun besvares af besvarere med en tildelt registreret adgangskode.

For besvarere af quizzer:
Adgang til en dialogquiz

Adgang til en test quiz

Adgang til en multiple-choice quiz

For besvarere af spørgeskema: #
Adgang til et spørgeskema

For deltagere i en kollektiv konsekvenssyntese:
Adgang/bidrag til en konsekvenssyntese

©2001-10 Olaf Kayser & Gunnar Mohr
Contact developers